LOKALNE VOLITVE 2018/2

Število podpor za kandidature in obvestilo vlagateljem kandidatur

Na podlagi objave Ministrstva za notranje zadeve o številu volilnih upravičencev v Občini Ruše, Občinska volilna komisija javno objavlja potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov  za člane občinskega sveta:

Potrebno število podpor za kandidaturo za župana je 64 (2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v 1. krogu na lokalnih volitvah v letu 2014 (2% od 3.177)).

Potrebno število podpor kandidaturam za člane občinskega sveta oz. listam kandidatov za volitve članov občinskega sveta je 62 (1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev (1% od 6.192)).

 

Obvestilo vlagateljem kandidatur

Določanje kandidatov oziroma list kandidatov s strani političnih strank

 

Linki:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/