LOKALNE VOLITVE 2018/3

Določitev volišč za izvedbo lokalnih volitev 2018 in predlogi za volilne odbore

Občinska volilna komisija je na svoji 1. redni seji dne, 5.9.2018 določila volišča za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018 v občini Ruše. OVK prav tako politične stranke, druge organizacije občanov v občini  Ruše ter občane poziva k predlaganju kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predloge lahko oddate na Občini Ruše pri tajnici OVK Nataši Potočnik Čertalič ali njeni namestnici Urški Osvald, najkasneje do 13.9.2018. Za ta namen so na razpolago tudi ustrezni obrazci.

izpis sklepa - določitev volišč

javni poziv za predloge VO

predlog za člana volilnega odbora

izjava volilni odbor - volitve 2018