LOKALNE VOLITVE 2018/7

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potrebno obvezno poslati izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362 ).

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje: politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Več informacij je v priloženem navodilu.

Dopis NUK