LOKALNE VOLITVE 2018/8 - GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE

Občinska volilna komisija javnost obvešča, da na podlagi 80. člena Zakona o lokalnih volitvah,

DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR, KI SE NA NANAŠAJO NA GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE IN NA GLASOVANJE NA DIPLOMATKIH PREDSTAVNIŠTVIH TER KUNZULATIH REPUBLIKE SLOVENIJE, NE VELJAJO.

To torej pomeni, da na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine, kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih ter konzulatih RS v tujini.