MESEČNA DELAVSKA VOZOVNICA PONOVNO 69 EUR - SUBVENCIONIRANA CENA ZA UPOKOJENCE IN BREZPOSELNE

Občina Ruše in Arriva Štajerska d.d. sta glede na želje velikega števila zaposlenih občanov prilagodile dogovor o subvencioniranju mesečne avtobusne vozovnice.

Od 21.9. bodo subvencionirane vozovnice na voljo samo za upokojence in brezposelne občane iz Občine Ruše, ki morajo ob nakupu predložiti Kartico upokojenca oz. Potrdilo o prijavljenosti na Zavodu za zaposlovanje.

Prodajno mesto: Mlinska ulica, Mlinska ulica 28, 2000 Maribor, pon-pet 6:00 – 18:00, telefon 02 23 50 229.