Najava javnega razpisa za sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše v letu 2017

Obveščamo vas, da bo Občina Ruše v petek, 3. februarja 2017 na občinski spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše v letu 2017 z razpisno dokumentacijo. Razpis bo odprt do 20. 2. 2017. Namen javnega razpisa je izbor projektov za zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok od 5 do 15 let s stalnim bivališčem v Občini Ruše. Vlagatelji bodo lahko osebe zasebnega prava (društvo, gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga, ustanova, zavod ipd.) in so registrirani za opravljanje takšne dejavnosti. V proračunu je zagotovljenih 30.000,00 EUR.