Namera o prodaji premičnin z javno dražbo

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o prodaji premičnin z:

JAVNO DRAŽBO

Občina Ruše bo javno dražbo izvedla na naslovu Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, dne 21. 10. 2019 ob 11. uri.

Ogled stvari je možen na dan javne dražbe med 10.00 in 11.00 uro na prostoru, kjer bo potekala javna dražba.

Seznam premičnin je objavljen v prilogi.