Namera o sklenitvi neposredih pogodb oz. aneksov - Kulturni dom Ruše in objekt na Trgu vstaje 3

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb oz. aneksov, z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen podaljšati najemna razmerja obstoječim najemnikom v naslednjih poslovnih prostorih oz. objektih: - prostor (pisarna) na desni strani pododerja v Kulturnem domu Ruše, - prostor (pisarna) v pritličju objekta na Trg vstaje 3, Ruše.