Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (konferenčna dvorana), locirana v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta – Gasilski dom Ruše, na naslovu Kidričeva ulica 3, Ruše

 

Namera bo objavljena do:

 

8.1.2019

 

 

Informacije o nepremičnini dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.