Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. aneksa - Kulturni dom Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. aneksa, z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen obstoječemu najemniku podaljšati najemno pogodbo za poslovni prostor (pisarno s predprostorom), vključno s souporabo sanitarij, lociran v pritličju Kulturnega doma Ruše".