Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanje najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Poslovni prostor v izmeri 12,88 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

5. 11. 2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.