Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovna prostora št. 12 in 13 (pritličje ZD Ruše) in

souporaba skupnih prostorov

Namera bo objavljena do:

13. 4. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.