Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu Zdravstveni dom Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

za poslovni prostor v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (številka poslovnega prostora, lokacija, kvadratura)

Poslovni prostor št. 14 (pritličje ZD Ruše) v izmeri 18,3 m2

Namera bo objavljena do:

23. 10. 2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.