Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 - ZSPDSLS-1) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:
Zaradi položitve plinovoda bomo sklenili pogodbe o služnosti z Plinarno Maribor, Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor na naslednjih nepremičninah:

      

Zap.št.

Parcelna številka

ID  številka

Katastrska občina

1.

1367/1

ID6196978

Ruše

2.

1692/1

ID6844231

Ruše

3.

1692/2

ID6844230

Ruše

4.

1693/2

ID2471609

Ruše

5.

1694/2

ID3185381

Ruše

6.

1695/2

ID625307

Ruše

7.

1698/2

ID6706066

Ruše

8.

1707

ID1491549

Ruše

9.

73/6

ID4556431

Bistrica pri Limbušu