Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb  z naslednjo vsebino:

 

Občina Ruše ima namen zaradi ureditve kolesarske poti skleniti  Pogodbe o  stvarni služnosti  na nepremičninah:

 

Zap . št.

Parcelna štev.

ID številka

ID znak

Katastrska občina

Površina posega m2

1.

107/2

ID 3758966

664 107/2

664 Bistrica pri Rušah

48

2.

97/2

 

ID 3475598

 664 97/2

664 Bistrica pri Rušah

19

3.

105/1

ID 3307332

664 105/1

664 Bistrica pri Rušah

124

3.

45/5

ID 4386445

664 45/5

664 Bistrica pri Rušah

32

4.

6/5

ID 4346540

663 6/5

663 Bistrica pri Rušah

17

5.

769/35

ID2711

665 769/35

665 Ruše

23

6.

769/36

ID5064020

665 769/36

665 Ruše

18