NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 31/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen zaradi ureditve dostopa do javne ceste skleniti Pogodbo o stvarni služnosti na nepremičnini:

 

 

Zap . št.

Parcelna štev.

ID številka

ID znak

Katastrska občina

Površina posega m2

1.

136/12

ID 6354768

673 136/12

673 Lobnica

63