Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe:

Dobava in uporaba polnilne postaje za električna vozila na lokaciji Hotela Veter, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Namera bo objavljena do:

16.12.2018 (20 dni)