Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – cestna infrastruktura pri Hotelu Veter

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – cestna infrastruktura pri Hotelu Veter

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

nakup parc.št. 419/10, 420/9, 420/16, 420/22, 422/3, 419/9, k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

25.12.2018

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Tanja Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.