NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – del stavbe (stanovanje št. 1), v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen skleniti "Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim" za del stavbe št. 665-1813-1, k.o. Ruše: stanovanje št. 1, v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše.