Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Dom kulture Bistrica ob Dravi

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma aneksa, z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen podaljšati najemno razmerje za souporabo dvorane Doma kulture v Bistrici ob Dravi."