Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kolesarska pot

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen zaradi ureditve kolesarske poti skleniti Pogodbe o stvarni služnosti na nepremičninah:


Zap . št.

Parcelna štev.

ID številka

ID znak

Katastrska občina

Površina posega m2

1.

769/36

ID5064020

665 769/36

Ruše

18

2.

769/35

 

ID 2711

 665-769/35

Ruše

 

23

3.

1830/12

ID 6295778

665 1830/12

Ruše

2.214

4.

353/1

ID 4826822

665 353/1

 

Ruše

 

492

5.

367

ID 2236403

665-367/0-0

Ruše

193

6.

228

ID 3675255

665228

Ruše

3

7.

226

ID 1564461     

665-226/0-0

Ruše

47

8.

1826

ID 903896

665 1826

Ruše

322

9.

1827

ID 4598220

665 1827

Ruše

1259

10.

219

ID 2920582

665 219

Ruše

22

11.

1809

ID 4979790

665 1809

Ruše

27

12.

1829

ID 1239807

665 1829

Ruše

603

13.

735/18

ID 6295786

664 735/18

Bistrica pri Rušah

295

14.

735/10

ID 4671594

664 735/10

Bistrica pri Rušah

4.725

15.

387

ID 3853532

664 387

Bistrica pri Rušah

49

16.

392

ID 3980216       

664 392

Bistrica pri Rušah

8

17.

735/9

ID 5007428

664 735/9

Bistrica pri Rušah

1.807

18.

735/8

ID 2992045

664 735/8

Bistrica pri Rušah

673

19.

735/7

ID 4840090

664 735/7

Bistrica pri Rušah

74

20.

95/2

ID 2351073   

664 95/2

Bistrica pri Rušah

10

21.

334/1

ID 4300853

663 334/1

Bistrica pri Limbušu

1.675