Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup nepremičnin (parcel) v Rušah

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen kupiti nepremičnine parc. št. 9, 19, 22, 26/2, 308/2, 313, vse k.o. 665 – Ruše.