Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup parcele v k.o. Bistrica pri Rušah

______________________________________________________________________________________________

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – NAKUP PARCELE V KATASTRSKI OBČINI BISTRICA PRI RUŠAH

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen kupiti parc.št. 45/10, k.o. 663 Bistrica pri Rušah, v izmeri 215 m2.

Vse informacije v zvezi z nameravanim nakupom parcele so na voljo na tel.št. 02 669 0657.«