Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup parcele v Rušah (Matavškova ulica)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen kupiti nepremičnino parc. št. 1185, k.o. 665 – Ruše.