Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup premičnine (kontejnerja) na Arehu

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen kupiti premičnino (kontejner), stoječ na parc.št. 496/26, k.o. 673 Lobnica.