Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup zemljišča ob reki Dravi

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – nakup zemljišč ob reki Dravi

Skladno z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za odkup parcele št. 1190/1, v izmeri 5789 m2, k.o. 665 Ruše.«