Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Občine Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Občine Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (dvorana v pritličju), v Domu kulture Bistrica ob Dravi, ob torkih, v času od 19. do 20. ure.

Namera bo objavljena do:

28.1.2019

 

Informacije o nepremičnini dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.