Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v paviljonu pri Domu krajanov Bezena

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v paviljonu pri Domu krajanov Bezena

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Prostori v paviljonu pri Domu krajanov Bezena, v ponedeljek, torek in sredo od 8. – 9. ure ter v četrtek in petek od 8. – 10. ure.

Namera bo objavljena do:

21. 3. 2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.