NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja poslovnega prostora v Kulturnem domu Bistrica ob Dravi

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo oddati v uporabo:

- dvorano v izmeri 162,43 m2, locirano v pritličju objekta Kulturnega doma Bistrica ob Dravi vsak torek od 20. do 22. ure.

Vse informacije o oddaji prostorov lahko prejmete na tel. št. 02 671 9340