Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja zemljišč v zakup na Pohorju

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen skleniti zakupno razmerje za potrebe pašnje živali na naslednjih parcelah:

- parc.št. 434/78, v izmeri 18.387 m2, k.o. Lobnica,

- parc.št. 434/42, v izmeri 75.114 m2, k.o. Lobnica,

- parc.št. 497, v izmeri 21.752 m2, k.o. Lobnica,

- parc.št. 496/26, v izmeri 88.626 m2, k.o. Lobnica,

- parc.št. 573/10, v izmeri 57.493 m2, k.o. Lobnica,

- parc.št. 754/35, v izmeri 3.611 m2, k.o. Smolnik.

Parceli št. 434/78 in 497, k.o. Lobnica sta opredeljeni delno kot kmetijski oz. delno kot gozdni zemljišči, zato je potrebno istočasno na Upravni enoti Ruše podati izjavo o sprejemu ponudbe.

Parcele se oddajajo v zakup v kompletu.

Ponudbo, ki mora vsebovati tudi podatek o višini ponujene zakupnine, je potrebno oddati do 10. 5. 2017.