Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja zemljišča na Smolniku v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča na Smolniku v najem

Skladno z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen z neposredno najemno pogodbo oddati v najem del parc.št. 286, v izmeri ca. 1000 m2, k.o. Smolnik.«