NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem oz. uporabo (v neposredni bližini reke Drave)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem oz. uporabo (v neposredni bližini reke Drave)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen del parc.št. 1791/3, v izmeri ca. 18 m2, k.o. 665 Ruše, oddati v najem oz. uporabo.«

Vse informacije v zvezi z najemom oz. uporabo predmetnega dela zemljišča, lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657.