NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem - Smolnik (Viadukt)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


»Občina Ruše ima namen parc.št. 1248, v izmeri 93  m2, k.o. Ruše, oddati v najem.«