Namera o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma aneksa - poslovni objekt na Mariborski cesti 31, Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma aneksa z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen oddati v najem oziroma podaljšati najem prostorov, lociranih v poslovnem objektu na Mariborski cesti 31, Ruše, in sicer:

A) Poslovni prostor, ki se sestoji iz pritličnih prostorov (avla, večnamenski prostor, skladišče, garderobe) in prostorov v nadstropju (2 prostora s čajno kuhinjo), v izmeri 327,56 m2. K poslovnemu prostoru spada tudi souporaba pripadajočih sanitarij in hodnikov.

B) Večnamenska dvorana z zaoderjem, locirana v pritličju poslovnega objekta v izmeri 302,59 m2. K dvorani spada tudi uporaba balkona in nadzorne sobe v nadstropju, v izmeri 40,36 m2 in souporaba pripadajočih sanitarij in hodnikov.

Vse informacije v zvezi nameravano oddajo prostorov oziroma podaljšanjem najemnega razmerja, lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657."