NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – PISARNA V OBJEKTU NA TRGU VSTAJE 3

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe:

- za najem (souporabo) poslovnega prostora (pisarne) v izmeri 12,88 m2, lociranega v pritličju objekta na Trg vstaje 3, Ruše.

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbo oddajo do 15. 2. 2018. Ponudba mora vsebovati namen uporabe pisarne in predlagano višino najemnine.

Vse informacije o predmetni oddaji v najem lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657.