Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - pisarna v objektu na Trgu vstaje 3

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe:

- za najem poslovnega prostora (pisarne) v pritličju objekta na Trg vstaje 3, Ruše.