NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – poslovni prostori v objektu na naslovu: Trg vstaje 3, Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen podaljšati najemna razmerja za naslednje poslovne prostore: 

- poslovni prostor v izmeri 15 m2, lociran v pritličju objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše,

- poslovni prostor v izmeri 17,58 m2, lociran v pritličju objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše,

- poslovni prostor v izmeri 40,52 m2, lociran v kletnih prostorih objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše.

 

Vse informacije o podaljšanju najemnih pogodb lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657.