NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – pridobitev služnostne pravice dostopne poti

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo za pridobitev služnostne pravice dostopne poti, ki bo potekala po parc.št. 116/4, k.o. 664 Bistrica pri Rušah«.