Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v Bistrici ob Dravi (Kurirska pot)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 320/1, v izmeri 125 m2, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu (zemljišče je po namenski rabi delno gozdno in delno stavbno oz. delno površina razpršene poselitve).

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbo za odkup parcele oddajo do 2. 7. 2017. Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine. Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.