Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v Bistrici ob Dravi

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v Bistrici ob Dravi

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 46/8, v izmeri 75 m2, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu.«