Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v katastrski občini Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino: .

"Občina Ruše ima namen prodati parc.št. 1408/13, k.o. 665 Ruše, v izmeri 93 m2. Vse informacije v zvezi nameravano prodajo parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657."