Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v k.o. Bistrica pri Limbušu

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – PRODAJA PARCELE V KATASTRSKI OBČINI BISTRICA PRI LIMBUŠU

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen prodati parc.št. 320/1, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu, v izmeri 93 m2.

Vse informacije v zvezi z nameravano prodajo parcele so na voljo na tel.št. 02 669 0657.«