NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v k.o. Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 338/2, v izmeri 434 m2, k.o. 665 Ruše.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.