Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v naselju Fala

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 385/9, v izmeri 163 m2, k.o. Činžat.

Zainteresirani ponudniki za odkup parcele lahko ponudbo oddajo do 15. 3. 2017.

Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.