Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja vozila

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati vozilo:

  • VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI syncro, 75 kW, datum prve registracije: 3. 2. 2000, prevoženi kilometri: 446 017, identifikacijska številka: WV2ZZZ70ZYH050229. Vozilo je odjavljeno iz prometa.

OCENJENA VREDNOST: 1800 €

Ogled vozila je možen izključno vsako sredo med 13. in 15. uro na Režijskem obratu Občine Ruše, Mariborska cesta 3, 2342 Ruše, po predhodni najavi na telefonsko številko 02 669 0644.

Zainteresirani ponudniki lahko pisne ponudbe za odkup vozila oddajo do 19. 2. 2018 na elektronski naslov:             info@ruse.si. Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine ter kontaktne podatke ponudnika. Vse informacije v zvezi s prodajo predmetnega vozila, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0644.