NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja zemljišča v Logu

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 428/7, v izmeri 404 m2, k.o. 2711 Spodnji Vrhov dol."

Informacije o prodaji predmetne parcele lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657.