Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja zemljišča v Rušah, Kopališka ulica

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 42/6 in 42/11, v skupni izmeri 1182 m2, k. o. 665 Ruše."

Informacije o prodaji predmetne parcele lahko prejmete na te. št. 02 669 06 57.