Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen na parc.št. 1552/2, 1552/4 in na delu parc. št. 1545/2 vse k.o. 665 Ruše, ustanoviti služnostno pravico poti v skupni dolžini ca. 30 m, na delu parc.št. 1545/2, k.o. 665 Ruše, ustanoviti služnostno pravico izgradnje kanalizacijskega priključka v dolžini ca. 2,3 m in širini 0,8 m ter možnost vsakokratnega dostopa na zemljišče za potrebe njegovega nemotenega vzdrževanja in na delu parc.št. 1545/2, k.o. 665 Ruše, ustanoviti služnostno pravico izgradnje vodovodnega priključka v dolžini ca. 3,2 m in širini 0,3 m ter možnost vsakokratnega dostopa na zemljišče za potrebe njegovega nemotenega vzdrževanja."