Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo podjetju Telekom Slovenije d.d. podelila služnostno pravico na nepremičninah parc.št. 1841/5, 781, 10, 1025, 1039, 1070/1, 1070/3, 1076/3, 1081/7, 1140, 1146, 1199/23, 1256, 1258/5, 1260/13, 1260/4, 1260/6, 1260/7, 1265/5, 1266/10, 1266/11, 1266/13, 1266/9, 1267/6, 1267/7, 1840/1, 1843, 1844, 1912, 2008, 2010, 247/1, 250, 254, 304/2, 304/7, 309, 310, 311, 312, 329/2, 35/1, 415, 416/2, 42/9, 42/10, 43, 45, 48, 5, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 588, 597, 612, 617/2, 617/3, 647, 649, 674, 688, 697, 703, 709, 750, 1271/19, 1271/20, 1271/21, 1271/22, 1272/2, 1272/4, 1272/7, 1275/25, 1275/26, 1293/1, 1295, 1303, 1327/1, 1340, 1351, 1367/1, 1367/2, 1397/1, 1397/2, 1424, 1454/2, 1487/1, 1487/2, 1487/3, 1498, 150/4, 1541, 1545/2, 1552/2, 1582, 1692, 1693/2, 1694/2, 1695/2, 1729, 1831/13, 1833/2, 1835/1, 1839/1, 1839/3, 1839/5, 762, 768/12, 769/2, 770, 782/2, 805, 856, 870, 874, 886, 912, 928, 933, 943, 944/1, 952/1, 962/3, 963/2, 965, 985, vse k.o. 665 Ruše, parc.št. 233/2, 756/1, 774/3, vse k.o. 672 Smolnik in parc.št. 366/3, 735/17, obe k.o. 664 Bistrica pri Rušah, za potrebe graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture."