Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Skladno z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo Elektru Maribor d. d. podelila služnostno pravico na nepremičnini - delu parc. št. 615/1, k. o. Lobnica (javnem dobru), za potrebe izgradnje, upravljanja in vzdrževanja nizkonapetostnega (NN) priključka."